Om Norrköpingsrummets vänner
Om Föreningen

Brukarföreningen Norrköpingsrummets vänner bildades år 2008. Bakgrunden var att biblioteksledningen efter en eldsvåda i Norrköpingsrummet ville splittra den unika samling som ”rummet” innehåller och utplacera densamma i det övriga biblioteket. Huvudansvarig för Norrköpingsrummet var då Barbro Norling som kontaktade politikerna Stefan Hagfeldt och Åke Bjerselius som lade grunden för föreningens bildande.

Då verkade föreningen mot biblioteksledningens planer, idag verkar man tillsammans med biblioteket i det att risken för samlingens splittring inte längre existerar.  Intresset för lokala samlingar på bibliotek ligger i tiden, nätverk bildas och nya tankar och idéer kring hur samlingarna skall tillgängliggöras och exponeras diskuteras.

Norrköpingsrummet har idag nya huvudansvariga.
Brukarföreningens syfte är numera att synliggöra och öka intresset för Norrköpingsrummet och dess unika samlingar.


Styrelsen:
Sylvia Nilsson, ordförande
Anna Sotkasiira Wik, sekreterare